Thẻ lưu trữ: Bodykit nâng cấp Landcruiser 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 lên thành Landcruiser V8 2020